UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Fakultet političkih nauka

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MR. KASIMA PODŽIĆA  pod naslovom: „BORAČKA POPULACIJA I IZGRADNJA MIRA U BOSNI I HERCEGOVINI“ održat će se u srijedu, 21.06.2017. godine u 10:00 sati, sala 18. na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Biopristupačnost metala iz PM10 frakcije čestične tvari zraka“, kandidatkinje Sabine Žero, MA, više asistentice Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

1.    Dr. Tidža Muhić-Šarac, doktor hemijskih nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Analitička hemija, predsjednica;
2.    Dr. Jasna Huremović, doktor hemijskih nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Analitička hemija, mentorica;
3.    Dr. Mustafa Memić, doktor hemijskih nauka, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Analitička hemija, član.


STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.

 Datum objave: 13. 6. 2017. 

 
Elektrotehnički fakultet

OBAVJEŠTENJE

 
Šumarski fakultet

Objavještenje o prezentaciji i odbrani radne verzije doktorske disertacije - Kenan Zahirović

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBAVJEŠTENJE

Mr. sci. Namik Trtak, student III ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, održat će prezentaciju Radne verzije doktorske disertacije, pod naslovom:
„Procjena efikasnosti Schroth tretmana skolioza djece u odnosu na klasični kineziterapijski tretman“,
dana 07.06.2017. godine (srijeda), u 9,00 sati, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, u učionici br. 2.

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

Datum objave: 03. 06. 2017. godine

 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za izbor akademskog osoblja 

 

Datum objave: 02. 06. 2017. godine

 
Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

Datum objave: 02. 06. 2017. godine

 
Katolički Bogoslovni fakultet

Natječaj za izbor akademskog osoblja na KBF-u

 

Datum objave: 31. 05. 2017. godine

 
Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET
Broj: 01-687-1/'17
Sarajevo, 01.06.2017. godine


OBAVIJEST
I -  Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:
a)     Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i
b)    korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine      Hasanagić, MA, zaposlene u zvanju više asistentice na Pravnom fakultetu  Univerziteta „Džemal Bijedić“.
II -  Naziv doktorske disertacije:

„Mjere zapošljavanja u pravnom sistemu Evropske unije“

III -  Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije :
1. prof. dr Nevenko Misita, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, redovni profesor u penziji, biran i za naučnu oblast Evropsko javno pravo, predsjednik
2. prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić, redovna profesorica na predmetima naučne oblasti Radno i socijalno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, mentorica, članica
3. doc. dr Mehmed Hadžić, docent na predmetima naučne oblasti Radno i socijalno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
IV  - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7 u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 11:00-13:00 sati od 02.06.2017. do 02.07.2017. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 11 od 306

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE

Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC