UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
International Qualifications
Public Procurement
Competiton Calls

Učenje slovenačkog jezika


2016 Summer Camp to China

Foreign Language Teaching
International Conference


STUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Nastava i studenti
There are no translations available

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA STUDENTSKE PRAKSE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BIH


 

RADNO-KONSULTATIVNI SASTANAK KOMISIJE ZA PREDLAGANJE MJERA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, u četvrtak 14. januara 2010. godine, održan je radno-konsultativni sastanak Komisije za predlaganje mjera za sprečavanje korupcije na Univerzitetu u Sarajevu.

Prof. dr. Faruk Čaklovica, rektor Sarajevskog univerziteta, je informisao prisutne o dosadašnjim aktivnostima koje je Senat, zajedno sa članicama Univerziteta u Sarajevu, realizovao na ovu temu. Nakon ove informacije zaključeno je da će aktivnosti oko blagovremenog informisanja, kao i  rasprave i analize stanja o ovoj problematici biti nastavljene, te su doneseni sljedeći zaključci:

1.     da se predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu oglase prigodnim plakatima na visokoškolskim ustanovama sa tekstom: 
         Nastavnici,saradnici, zaposlenici i studenti Univerziteta u Sarajevu u borbi protiv korupcije i nedoličnog ponašanja;
2.     da se pripremi prijedlog mjera za sprečavanje korupcije i nedoličnog ponašanja na Univerzitetu u Sarajevu;
3.     da nastavnici, saradnici, zaposlenici i studenti Univerziteta u Sarajevu i drugi mogu dostaviti i potpisanu i anonimnu prijavu sljedeće sadržine


 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC